Издања - Dva pera

Центар за образовање,
издаваштво и превођење Два пера
Go to content

Main menu:

 
 
Издања
Реч по реч
У жeљи да се норма стандардног српског језика учини што доступнијом широј популацији говорника српског језика, заинтересованој за неговање свог језичког израза, овај је приручник замишљен као збирка кратких упутстава, датих табеларно, у којима се наводе не само најчешћа огрешења о стандарднојезичку норму српског језика (са одговарајућим објашњењима) него и препоруке из домена стила, као и одговори на најчешћа питања која се постављају у вези с употребом језика.

Како би се избегло заморно листирање појединих језичких црта, чиме би рецепција приручника постала отежана, приручник је подељен на неколико поглавља (и потпоглавља), с обзиром на језички ниво који се разматра, при чему је посебна пажња посвећена стилским грешкама. Након сваког поглавља дати су задаци, а њихова решења налазе се на крају публикације. Ради веће прегледности, састављен је и регистар свих језичких црта разматраних у овој књизи.

Као што је наведено, ова публикација намењена је најширем кругу корисника – од средњошколске и студентске популације, до сваког заинтересованог појединца, свесног значаја неговања српског језичког стандарда. Поред тога, приручник може наћи своје место и у настави српског језика као страног, а намењен је особама чије је знање српског језика на високом нивоу (Ц1, Ц2 ниво према Заједничком европском оквиру за живе језике).

Одлуком завода за унапређивање образовања и васпитања (решењем број: 1197-3/2016 од 6.12.2016. године) приручник је добио статус додатног наставног средства.
 
Цена: 750,00 динара + ПТТ трошкови (бесплатна достава за Нови Сад)Исидора Бјелаковић: Терминологија код Срба у 18. и 19. веку
Цена штампаног издања: 1500,00 динара + ПТТ трошкови (бесплатна достава за Нови Сад)


Електронско издање се може преузети на овом линку.


Narucite-ovde
 
 
 
Back to content | Back to main menu